Translate

Menjador Escolar

FITXA DE MENJADOR ESCOLAR  CURS 2016-2017

ESCOLA DE LLADURS – ZER EL SOLSONÈS


·         EMPRESSA DE GESTIÓ: TREBALL I EXPERIÈNCIA EN CUINATS SL, Camí Cerarols s/n, 08260 SÚRIA . NIF: B63425888.

·         USUARIS:
o   Personal docent: 1
o   Alumnat: 15 (de mitjana)

·         DIES DE SERVEI:
La relació total de dies computables pels ajuts és la següent:

o   1r TRIMESTRE:      2dies
o   2n TRIMESTRE:     49 dies
o   3r TRIMESTRE:      24 dies

  TOTAL 125 dies de servei