Menjador Escolar

MENJADOR ESCOLAR  CURS 2017-2018

ESCOLA DE LLADURS – ZER EL SOLSONÈS


GESTIÓ DEL MENJADOR: Consell Comarcal del Solsonès

·         EMPRESA DE SERVEI: TREBALL I EXPERIÈNCIA EN CUINATS SL, Camí Cerarols s/n, 08260 SÚRIA . NIF: B63425888

·         USUARIS:
o   Alumnat: 15 (de mitjana)

·         DIES DE SERVEI:
La relació total de dies computables pels ajuts és la següent:

o   1r TRIMESTRE:      dies
o   2n TRIMESTRE:     dies
o   3r TRIMESTRE:      dies

  TOTAL 126 dies de servei